TALK ABOUT A FESTIVAL IN VIETNAM BÀI MẪU VÀ TỪ VỰNG CẦN BIẾT

3.2/5 - (4 bình chọn)

Chủ đề về Talk about a festival in Vietnam rất hay xuất hiện trong các bài thi IELTS Speaking. Nó là chủ đề không quá khó nhưng sẽ yêu cầu bạn hiểu rõ về một lễ hội nào đó cũng như biết nhiều từ vựng liên quan để có thể nói lưu loát. Bạn có muốn bài thi speaking IELTS được chuẩn bị thật tốt và đạt được band điểm mong muốn?

Ở bài viết này, WISE ENGLISH giúp các bạn có thể nói lưu loát về chủ đề “Talk about your favorite festival in Vietnam” nhé!

talk-about-a-festival-in-vietnam-min
Talk about a festival in Vietnam

Xem thêm:

TỔNG HỢP 100+ TỪ VỰNG VỀ THỜI GIAN, MẪU CÂU VÀ IDIOMS

IELTS SPEAKING CHỦ ĐỀ ART – TỪ VỰNG VÀ BÀI MẪU

I. Từ vựng chủ đề Talk about a festival in Vietnam

Talk-about-a-festival-in-Vietnam-2 (2)
Talk about a festival in vietnam

Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua các từ vựng có thể xuất hiện trong topic talk about festival in vietnam nhé:

 • Festival (n): Lễ hội
 • Celebrate (v): Kỷ niệm, ăn mừng, tổ chức lễ hội
 • Tradition (n): Truyền thống
 • Cultural (adj): Văn hóa
 • Customs (n): Phong tục, tập quán
 • Ritual (n): Nghi lễ
 • Parade (n): Cuộc diễu hành, cuộc du xuân
 • Performances (n): Tiết mục biểu diễn
 • Cuisine (n): Ẩm thực
 • Lantern (n): Đèn lồng
 • Dragon dance (n): Múa rồng
 • Folk music (n): Nhạc dân tộc
 • Temples (n): Đền, chùa
 • Colorful (adj): Đầy màu sắc
 • Vibrant (adj): Sôi động, náo nhiệt
 • Traditional costumes (n): Trang phục truyền thống
 • Local crafts (n): Đồ thủ công làng nghề
 • Fireworks (n): Pháo hoa
 • Family gathering (n): Tụ tập gia đình
 • Community (n): Cộng đồng
 • Celebratory atmosphere: Bầu không khí hân hoan
 • Folk games: Trò chơi dân gian
 • Auspicious: Lành lợi, mang lại điềm lành
 • Family reunion: Tụ tập gia đình

II. Cấu trúc triển khai bài nói Talk about festivals in Vietnam

Talk-about-a-festival-in-Vietnam-1
Talk about a festival in Vietnam

Khi các bạn nhận được chủ đề Talk about your favorite festival in Vietnam, chúng ta cần tìm ý để triển khai ý chính ra, việc này không quá phức tạp. Các bạn chỉ cần tìm các câu Supporting sentences bằng cách dùng các từ nghi vấn (question words) như What, When, Where, How, Why, rồi tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến chủ đề và sau đó tự trả lời chúng. 

Sau khi có các câu supporting words, chúng ta sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định. Có một số cách sắp xếp các câu văn hỗ trợ trong một đoạn văn:

 • Từ các chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.
 • Từ các chi tiết ít quan trọng nhất đến chi tiết quan trọng nhất.
 • Theo trật tự thời gian (cái gì xảy ra trước thì kể trước, cái gì xảy ra sau thì kể sau).
 • Theo trình tự không gian, thường áp dụng khi miêu tả quang cảnh hoặc nơi chốn.

Tham khảo:

CÁCH TÍNH ĐIỂM IELTS SPEAKING VÀ THANG ĐIỂM IELTS

III. Bài mẫu talk about mid autumn festival in vietnam

Talk-about-a-festival-in-Vietnam (1)
Talk about a festival in Vietnam

1. Bài mẫu 1

Introduction:

Good morning/afternoon, dear examiner.

Today, I’d like to talk about festivals in Vietnam, the Mid-Autumn Festival, also known as “Tet Trung Thu.” This enchanting festival is deeply ingrained in Vietnamese traditions and holds significant importance in the hearts of its people.

Overview:

The Mid-Autumn Festival is an eagerly awaited occasion in Vietnam, falling on the 15th day of the eighth lunar month. This joyous festival is characterized by colorful lantern parades, delicious mooncakes, and captivating cultural performances, which all come together to celebrate family reunions, express gratitude for the harvest, and symbolize unity within the community.

Traditions and Customs:

Central to the Mid-Autumn Festival are the alluring lanterns carried by children and adults during the enchanting lantern parades. These intricately designed lanterns illuminate the night, creating a magical ambiance. Families also indulge in delightful mooncakes, each with a symbol of the full moon, and exchange them as gifts to signify unity and good fortune. Additionally, cultural performances featuring traditional dances and music add to the festive spirit, showcasing Vietnam’s rich cultural heritage.

Family Reunions and Symbolism:

The Mid-Autumn Festival is a time for cherished family reunions. Relatives from near and far gather to share special meals, express gratitude, and strengthen bonds. Children, in traditional costumes, receive “li xi” (lucky money) from elders, spreading happiness and blessings. This celestial celebration is symbolic of gratitude for nature’s abundance and symbolizes unity, harmony, and the beauty of togetherness within Vietnamese culture.

Conclusion:

In conclusion, the Mid-Autumn Festival in Vietnam is a magical time of cultural expression, unity, and familial love. This celestial celebration of the harvest season and the full moon embodies the core values of Vietnamese society, making it a cherished and significant event for all generations.

Bài dịch 1

Xin chào buổi sáng/chiều, quý giám khảo thân mến.

Hôm nay, tôi muốn nói về chủ đề Talk about festivals in Vietnam, đó là Lễ hội Trung Thu, hay còn được gọi là “Tết Trung Thu”. Lễ hội quyến rũ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong truyền thống Việt Nam và có ý nghĩa quan trọng trong lòng người dân.

Tổng quan:

Lễ hội Trung Thu là một dịp được mong đợi trông chờ tại Việt Nam, diễn ra vào ngày 15 tháng tám âm lịch. Lễ hội vui tươi này được đặc trưng bởi cuộc diễu hành đèn lồng đầy màu sắc, những chiếc bánh trung thu thơm ngon và những tiết mục biểu diễn văn hóa quyến rũ, tất cả cùng nhau để kỷ niệm sự đoàn tụ gia đình, bày tỏ lòng biết ơn với mùa màng và tượng trưng cho sự đoàn kết trong cộng đồng.

Truyền thống và phong tục:

Trung tâm của Lễ hội Trung Thu là những chiếc đèn lồng hấp dẫn được trẻ em và người lớn mang trong cuộc diễu hành đèn lồng quyến rũ. Những chiếc đèn lồng được thiết kế tinh tế làm sáng lên đêm, tạo nên bầu không khí kỳ diệu. Gia đình cũng thưởng thức những chiếc bánh trung thu thơm ngon, mỗi chiếc mang theo tượng trưng của vầng trăng tròn đầy, và trao đổi chúng như món quà để thể hiện sự đoàn kết và may mắn. Hơn nữa, những tiết mục biểu diễn văn hóa với những điệu múa và âm nhạc truyền thống cũng làm thêm phần phong phú cho không khí lễ hội, trình diễn di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

Cuộc đoàn tụ gia đình và ý nghĩa:

Lễ hội Trung Thu là thời gian đáng quý để đoàn tụ gia đình. Người thân từ xa và gần tụ tập để cùng nhau thưởng thức những bữa ăn đặc biệt, bày tỏ lòng biết ơn và củng cố tình thân thắm thiết. Trẻ em trong trang phục truyền thống nhận “lì xì” (tiền mừng tuổi) từ người lớn, mang đến niềm vui và điều may mắn. Cuộc kỷ niệm vô cùng đặc biệt này tượng trưng cho lòng biết ơn với sự thịnh vượng của thiên nhiên và tượng trưng cho sự đoàn kết, hòa hợp và vẻ đẹp của sự đoàn kết trong văn hóa Việt Nam.

Kết luận:

Tóm lại, Lễ hội Trung Thu ở Việt Nam là khoảnh khắc ma thuật của sự thể hiện văn hóa, sự đoàn kết và tình yêu gia đình. Lễ hội thiêng liêng này về mùa màng và vầng trăng tròn đầy tượng trưng cho những giá trị cốt lõi của xã hội Việt Nam, làm cho nó trở thành một sự kiện quý giá và ý nghĩa đối với tất cả các thế hệ.

2. Bài mẫu 2

Good day, esteemed examiner. Today, I am excited to delve into the rich tapestry of Vietnamese culture and explore the Mid-Autumn Festival, also known as “Tet Trung Thu.” This cherished festival is steeped in tradition and holds a special place in the hearts of Vietnamese people.

The Mid-Autumn Festival is a highly anticipated event in Vietnam, celebrated on the 15th day of the eighth lunar month. It marks the full moon, symbolizing completeness and abundance, and is a time for families to gather, express gratitude for the harvest, and partake in joyous festivities.

One of the most enchanting aspects of the Mid-Autumn Festival is the captivating lantern parade. Children, adorned in traditional costumes, carry intricately designed lanterns in various shapes and sizes. The streets come alive with a sea of glowing lanterns, creating a magical and vibrant atmosphere.

Mooncakes are a quintessential treat during this celebration. These delectable pastries are carefully crafted with different fillings, such as lotus seeds, nuts, and sweet bean paste. Some mooncakes even contain salted egg yolks, symbolizing the full moon. Families exchange mooncakes as gifts, signifying unity, good fortune, and the spirit of sharing.

Cultural performances play a significant role in the festivities. Folk songs, dances, and performances of traditional art forms add a touch of nostalgia and showcase Vietnam’s cultural heritage. Children often participate in “lion dances” and “unicorn dances,” infusing the festivities with youthful energy and enthusiasm.

In conclusion, the Mid-Autumn Festival in Vietnam is a cherished and meaningful event that reflects the nation’s cultural richness and traditions. The lantern parade, mooncakes, and cultural performances evoke a sense of joy and nostalgia, uniting families and communities in a celebration of unity and cultural heritage.

Thank you for your attention. Should you have any questions or wish to delve further into this delightful festival, I am more than happy to provide additional insights.

Bài dịch 2

Chào ngày mới, quý giám khảo thân mến. Hôm nay, tôi rất hào hứng để khám phá sự đa dạng văn hóa của Việt Nam và tìm hiểu về Lễ hội Trung Thu, còn được gọi là “Tết Trung Thu”. Lễ hội trân trọng này chứa đựng trong lòng người dân Việt Nam những giá trị truyền thống đặc biệt.

Lễ hội Trung Thu là sự kiện được mong đợi nhất tại Việt Nam, được tổ chức vào ngày 15 tháng tám âm lịch. Nó kỷ niệm tròn trăng, tượng trưng cho sự hoàn chỉnh và phong phú, cũng là dịp gia đình tụ tập, bày tỏ lòng biết ơn cho mùa màng và tham gia vào những lễ hội vui tươi.

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của Lễ hội Trung Thu là cuộc diễu hành đèn lồng quyến rũ. Trẻ em, mặc trang phục truyền thống, mang theo những chiếc đèn lồng tinh xảo với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Đường phố sáng bừng lên với biển đèn lồng lung linh, tạo nên bầu không khí kỳ diệu và sôi động.

Bánh trung thu là món quà không thể thiếu trong lễ hội này. Những chiếc bánh trung thu thơm ngon được làm tỉ mỉ với nhiều loại nhân như hạt sen, hạt dẻ và đậu đen. Một số bánh trung thu còn chứa lòng đỏ trứng muối, tượng trưng cho vầng trăng tròn đầy. Gia đình trao đổi bánh trung thu như món quà, tượng trưng cho sự đoàn kết, may mắn và tinh thần chia sẻ.

Tiết mục biểu diễn văn hóa đóng vai trò quan trọng trong lễ hội. Những bài hát dân ca, điệu nhảy và các tiết mục nghệ thuật truyền thống mang đến một chút hồi ức và trưng bày di sản văn hóa đa dạng của Việt Nam. Trẻ em thường tham gia múa lân và múa rồng, đem đến năng lượng và sự hào hứng cho lễ hội.

Kết luận, Lễ hội Trung Thu ở Việt Nam là một sự kiện quý giá và ý nghĩa, thể hiện sự phong phú và truyền thống văn hóa của quốc gia. Cuộc diễu hành đèn lồng, bánh trung thu và tiết mục biểu diễn văn hóa mang đến cảm giác vui vẻ và hồi ức, đoàn kết gia đình và cộng đồng trong một lễ hội tôn vinh sự đoàn kết và di sản văn hóa.

Xem thêm:

TALK ABOUT LIFE IN THE COUNTRYSIDE PART 1,2,3 – IELTS 8.0

3. Bài mẫu 3

Well, the Mid-Autumn Festival, or “Tet Trung Thu” as we call it in Vietnam, is one of the most enchanting cultural events in our country. It holds a special place in the hearts of Vietnamese people, and it’s a festival that I have fond memories of celebrating with my family since I was a child.

The Mid-Autumn Festival falls on the 15th day of the eighth lunar month, usually in September or October. It is a time when families come together to celebrate the full moon, symbolizing completeness and abundance. One of the most iconic elements of the festival is the captivating lantern parade. Children, dressed in traditional costumes, carry beautifully crafted lanterns in various shapes and sizes. The sight of these colorful lanterns illuminating the night sky creates a magical and vibrant atmosphere that fills everyone with joy and excitement.

Another significant aspect of the Mid-Autumn Festival is the delightful mooncakes. These sweet pastries are filled with various ingredients such as lotus seeds, nuts, and sweet bean paste. Some mooncakes even have salted egg yolks in the center, symbolizing the full moon. Families exchange mooncakes as gifts, symbolizing unity, good fortune, and the spirit of sharing.

Cultural performances also play a vital role during this festive occasion. Traditional songs, dances, and performances showcase Vietnam’s rich cultural heritage. Children often participate in “lion dances” and “unicorn dances,” infusing the celebrations with youthful energy and enthusiasm.

The Mid-Autumn Festival is a time for family reunions. Relatives from near and far gather to share special meals, express gratitude, and strengthen bonds. Elders give “li xi” or lucky money to children, bringing smiles and laughter to the young ones. It’s a heartfelt gesture that represents blessings and good wishes for their future.

In conclusion, the Mid-Autumn Festival in Vietnam is a cherished and meaningful event that reflects our nation’s cultural richness and traditions. The lantern parade, mooncakes, and cultural performances all evoke a sense of joy and nostalgia, uniting families and communities in a celebration of unity and cultural heritage.

Bài dịch 3

Chào các bạn! Lễ hội Trung Thu, hay “Tết Trung Thu” như chúng tôi gọi ở Việt Nam, là một trong những sự kiện văn hóa đáng kỳ vọng nhất của đất nước chúng tôi. Nó có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn người Việt Nam và là một lễ hội mà tôi luôn có những kỷ niệm đáng yêu khi cùng gia đình tổ chức từ thuở nhỏ.

Lễ hội Trung Thu rơi vào ngày 15 tháng Tám âm lịch, thường vào tháng 9 hoặc tháng 10. Đây là thời điểm mà gia đình sum họp để chào đón trăng tròn, tượng trưng cho sự trọn vẹn và sung túc. Một trong những yếu tố biểu trưng quan trọng nhất của lễ hội là cuộc diễu hành đèn lồng đầy mê hoặc. Trẻ em, mặc những bộ trang phục truyền thống, mang những chiếc đèn lồng được chế tác đẹp mắt với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Cảnh tượng những chiếc đèn lồng đầy màu sắc chiếu sáng bầu trời đêm tạo nên một bầu không khí thần tiên và phấn khích lan tỏa đến mọi người.

Một khía cạnh quan trọng khác của Lễ hội Trung Thu là những chiếc bánh trung thu ngon lành. Những chiếc bánh ngọt này được làm từ các thành phần khác nhau như hạt sen, hạt dẻ, và nhân đậu ngọt. Một số chiếc bánh trung thu còn có lòng đỏ trứng muối ở giữa, tượng trưng cho trăng tròn. Gia đình trao đổi bánh trung thu như món quà, tượng trưng cho sự đoàn kết, phúc lợi và tinh thần chia sẻ.

Văn nghệ trình diễn cũng đóng vai trò quan trọng trong dịp lễ này. Những bài hát, múa, và các tiết mục văn hóa truyền thống thể hiện sự giàu có của văn hóa Việt Nam. Trẻ em thường tham gia múa “múa lân” và “múa quỳnh”, mang đến không khí trẻ trung và nhiệt huyết cho lễ hội.

Lễ hội Trung Thu cũng là dịp để gia đình hội ngộ. Họ hàng từ xa gần đều tụ tập để cùng nhau thưởng thức các bữa ăn đặc biệt, bày tỏ lòng biết ơn và củng cố tình thân. Người lớn trao “lì xì” cho trẻ em, mang đến niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ. Điều này tượng trưng cho những lời chúc phúc và lời chúc tốt đẹp cho tương lai của các em.

Kết luận

Lễ hội Trung Thu ở Việt Nam là một sự kiện được yêu thích và mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự giàu có và truyền thống văn hóa của đất nước chúng tôi. Cuộc diễu hành đèn lồng, bánh trung thu và văn nghệ biểu diễn đều mang đến niềm vui và hồi ức, đoàn kết gia đình và cộng đồng trong một lễ hội vinh quang và văn hóa.

Qua bài viết Talk about a festival in Vietnam, WISE English đã tổng hợp các từ vựng liên quan và các bài mẫu. Chúc các bạn thể trình bày phần thi IELTS Speaking và có kết quả thật tốt!

Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+  và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

Xem thêm:

BẬT MÍ 9 TRUNG TÂM TIẾNG ANH THIẾU NHI TPHCM 

TOP 15 TRUNG TÂM LUYỆN THI TOEIC TPHCM UY TÍN

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888