BẬT MÍ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC THE LAST TIME: ĐỊNH NGHĨA, BÀI TẬP

Đánh giá post
Khám phá nghệ thuật kể chuyện và miêu tả sống động bằng “Cấu trúc the last time”. Cấu trúc này không chỉ kể về quá khứ; nó còn là cửa sổ vào cảm xúc, ký ức và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hãy cùng WISE ENGLISH khám phá cách dùng, định nghĩa và bài tập của cấu trúc the last time.
cau-truc-the-last-time-6-min
Cấu trúc the last time
Xem thêm:

I. Tổng Quan về Cấu Trúc The Last Time

cau-truc-the-last-time-min
Cấu trúc the last time
Tổng quan về cấu trúc The Last Time là một hệ thống ngôn ngữ chú trọng vào việc tái hiện chân thực và tường minh về thời gian đã qua. Đây không chỉ đơn thuần là một phương tiện diễn đạt quá khứ mà còn là một cơ hội để thể hiện sự thay đổi, phát triển và mô tả tinh tế.
Cấu trúc này chính là một cửa sổ thời gian, cho phép chúng ta đưa người đọc hoặc người nghe đến những khoảnh khắc đã từng tồn tại. Nó tạo ra sự kết nối mạnh mẽ, cho phép chúng ta đưa ra những thước phim cuộc sống đầy cảm xúc.

II. Đặc Điểm Cấu Trúc

cau-truc-the-last-time-2-min
Cấu trúc the last time
Trong tiếng Anh, cấu trúc The last time có nghĩa là “lần cuối cùng”. Thường được dùng để miêu tả khoảnh khắc cuối cùng của một sự kiện, vật thể, hiện tượng hoặc chủ thể cụ thể. Đôi khi, cấu trúc này mang tính chất phản ánh, ngụ ý về việc người hoặc vật đó sẽ không tiếp tục thực hiện hành động đó nữa. The last time được hình thành bởi các thành phần sau:
 • Mạo từ “The”: Là mạo từ xác định, thường xuất hiện trước danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.
 • Tính từ “last”: Có nghĩa là “gần đây nhất” hoặc “cuối cùng”. Trong cấu trúc The last time, “last” được sử dụng như một tính từ để mô tả thời điểm cuối cùng, và nó thường đi kèm với danh từ “time” ở phía sau để tạo thành cụm danh từ.
 • Danh từ “time”: Là một danh từ đếm được hoặc không đếm được, mang ý nghĩa về “lần (thứ)” hoặc “khoảnh khắc”.
Ví dụ:
 • The last time I tasted that exotic dish was during my unforgettable journey to Thailand, where the flavors lingered on my palate for weeks.

(Lần cuối cùng tôi thử món ăn kỳ lạ đó là trong hành trình đáng nhớ đến Thái Lan, nơi hương vị còn nồng trên vị giác của tôi suốt nhiều tuần.)

 • The last time I heard the professor speak, he was elaborating on the intricate details of quantum mechanics, leaving the audience in a state of both awe and bewilderment.
(Lần cuối cùng tôi nghe thầy giáo nói, ông ấy đang phổ biến về những chi tiết phức tạp của cơ học lượng tử, khiến khán giả vừa kính phục vừa hoang mang.)

1. Công thức của cấu trúc The Last Time có thể được tóm tắt như sau:

Công thức chung:
 • Với khoảng thời gian:
The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

  Ví dụ :
  The last time I visited Paris was two years ago.
  (Lần cuối cùng tôi đến thăm Paris là hai năm trước.)
 • Với mốc thời gian:
The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]
Ví dụ :
  The last time I saw John was at the party last night.
  (Lần cuối cùng tôi gặp John là tại buổi tiệc đêm qua.)
 • Cấu trúc câu nghi vấn với The last time là:
When + was + the last time + S + Ved/V2?

  Ví dụ :
  When was the last time you traveled abroad?
  (Khi nào là lần cuối cùng bạn đi du lịch nước ngoài?)

2. Cấu trúc The Last Time có thể được biểu diễn cụ thể qua các bước :

The Last Time + [Thời gian hoặc sự kiện] + [Diễn tả sự kiện hoặc trạng thái] + [Sự thay đổi hoặc phát triển] + [Miêu tả tinh tế hoặc cảm xúc]
 • Bắt Đầu với “The Last Time”:
  • Bắt đầu câu bằng cụm từ “The last time” để tạo nền tảng cho sự kiện hoặc thời điểm cụ thể trong quá khứ.
 • Diễn Tả Sự Kiện Hoặc Trạng Thái:
  • Sau “The last time,” diễn tả một sự kiện, hành động, trạng thái hoặc trải nghiệm cụ thể đã xảy ra.
 • Thể Hiện Sự Thay Đổi Hoặc Phát Triển:
  • Sau phần diễn tả sự kiện, thể hiện sự thay đổi hoặc phát triển sau khoảnh khắc đó, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
 • Miêu Tả Tinh Tế và Emotion:
  • Thêm vào mô tả tinh tế về cảm xúc, môi trường hoặc các chi tiết nhỏ liên quan đến sự kiện.
Ví dụ minh họa cho công thức này:
The Last Time + I visited Paris + the city was bathed in golden sunlight, the aroma of freshly baked croissants filled the air + since then, modern skyscrapers have joined the skyline, blending harmoniously with historic architecture + yet the essence of Parisian charm remains, a timeless fusion of old and new.
Trong ví dụ này, chúng ta thấy cấu trúc The Last Time được kết hợp với việc thể hiện thời gian và sự kiện (“I visited Paris”), diễn tả sự kiện hoặc trạng thái trong quá khứ (“the city was bathed in golden sunlight, the aroma of freshly baked croissants filled the air”), thể hiện sự thay đổi hoặc phát triển sau khoảnh khắc đó (“since then, modern skyscrapers have joined the skyline, blending harmoniously with historic architecture”), và miêu tả tinh tế hoặc cảm xúc (“yet the essence of Parisian charm remains, a timeless fusion of old and new”).
Xem thêm :

III. Áp Dụng vào Giao Tiếp

cau-truc-the-last-time-3-min
Cấu trúc the last time
Áp dụng cấu trúc The Last Time vào giao tiếp là một cách mạnh mẽ để tạo sự kết nối sâu sắc và thể hiện cảm xúc trong cuộc trò chuyện. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng cấu trúc này trong giao tiếp hàng ngày:

1. Chia Sẻ Kỷ Niệm

Khi bạn muốn chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ, hãy bắt đầu bằng “The last time.”
Ví dụ:
“The last time we had a family picnic, everyone joined in for a lively game of charades, and we laughed until our stomachs hurt.”
“Hey, remember the last time we went camping? The stars were so bright, and we told spooky stories around the campfire.”

2. Thể Hiện Thay Đổi

Dùng cấu trúc này để thể hiện sự thay đổi trong tình huống hoặc quan điểm.
Ví dụ:
“The last time we discussed this topic, you were unsure about it. But now, your perspective seems to have evolved.”
“The last time we discussed this movie, you weren’t a fan of it. Have your thoughts changed since then?”

3. Tạo Liên Kết Với Người Khác

Khi bạn muốn tạo liên kết với người đối diện, bạn có thể hỏi họ về “The last time” họ làm điều gì đó hoặc có trải nghiệm gì.
Ví dụ:
“The last time you traveled, where did you go and what was your favorite part?”
“The last time you traveled, where did you go and what was your favorite experience?”

4. Kể Chuyện Sâu Hơn

Dùng cấu trúc này để mở ra các câu chuyện đa chiều, tạo nên sự phong phú và sống động.
“The last time I was in a rush like this, I ended up missing the train, but it led to a series of unexpected adventures.”
“The last time I tried cooking like this, I accidentally set off the smoke alarm! It turned into quite an adventure.”

5. Gợi Nhớ Sự Kiện Quan Trọng

Sử dụng “The last time” để gợi nhớ sự kiện quan trọng và thú vị trong quá khứ.
Ví dụ:
“The last time we organized a charity event, the community came together in an amazing display of support.”
“The last time we volunteered at the animal shelter, we helped find homes for several adorable puppies.”
Khi áp dụng cấu trúc “The Last Time” vào giao tiếp, bạn không chỉ tạo ra sự kết nối mạnh mẽ mà còn thể hiện sự biến đổi, mô tả tinh tế và chia sẻ cảm xúc một cách sâu sắc hơn.

6. Chia Sẻ Trải Nghiệm Thú Vị

“The last time I visited the art museum, there was a captivating exhibition of modern sculptures that left a lasting impression.”

7. Thể Hiện Sự Phát Triển

“The last time we met for coffee, you were telling me about your new job. How has your role evolved since then?”

8. Kết Nối Cảm Xúc

 “The last time we had a heart-to-heart conversation like this, we discussed our dreams and aspirations late into the night.”
Các ví dụ trên giúp thấy rõ cách cấu trúc “The Last Time” có thể được sử dụng để tạo sự liên kết, mô tả và tạo cảm xúc trong cuộc trò chuyện hàng ngày.

IV. Cách Sử dụng trong Câu Chuyện và Miêu tả

cau-truc-the-last-time-3-min
Cấu trúc the last time
Dưới đây là một bảng mô tả cách sử dụng cấu trúc the last time trong câu chuyện và miêu tả:
Cách Sử DụngVí Dụ
Miêu tả sự kiện lần cuối trong quá khứThe last time I went skiing was during our winter vacation last year.
Diễn đạt thời điểm lần cuối một hành động xảy raThe last time I saw her was at the coffee shop two days ago.
Tạo sự tương phản giữa hai thời điểmThe last time I visited this town, it was a quaint village with cobblestone streets.
Nói về một ký ức đáng nhớ lần cuốiThe last time I felt such joy was when I received my diploma.
Đặt người hoặc sự vật vào ngữ cảnh thời gianThe last time we met, he was working on his novel at the library.
Miêu tả một sự thay đổi qua thời gianThe last time I saw him, he had grown taller and more confident.
Lưu ý: rằng các ví dụ này chỉ mang tính minh họa và có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh của câu chuyện hoặc miêu tả bạn đang viết.
Tham khảo thêm:

V. Hướng Dẫn Bài Tập

cau-truc-the-last-time-3-min
Cấu trúc the last time
Dưới đây là một số bài tập về cấu trúc the last time cùng hướng dẫn giải:
Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc the last time.
 1. I visited the museum _________.
 2. She cooked a gourmet meal _________.
 3. They went camping _________.
 4. We saw that movie _________.
Hướng dẫn giải:
 1. I visited the museum last week.
 2. She cooked a gourmet meal the last time we had a family gathering.
 3. They went camping two summers ago.
 4. We saw that movie at the cinema last month.
Bài tập 2: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “the last time”.
 1. she / last / two weeks / to the gym / went
 2. I / my hometown / visited / last year / in / the last time
 3. at the park / I / jogging / yesterday / saw / you / the last time
Hướng dẫn giải:
 1. She went to the gym the last time two weeks.
 2. I visited my hometown the last time in last year.
 3. I saw you the last time jogging at the park yesterday.
Bài tập 3: Sử dụng cấu trúc “the last time” để viết một đoạn văn ngắn về một kỷ niệm cuối cùng hoặc một trải nghiệm đáng nhớ.
Hướng dẫn giải:
Hãy viết một đoạn văn mô tả một kỷ niệm hoặc trải nghiệm cuối cùng mà bạn có trong tương lai. Sử dụng cấu trúc the last time để thể hiện tầm quan trọng của sự kiện đó trong cuộc sống của bạn.
Ví dụ: The last time I traveled to a foreign country, I was mesmerized by the vibrant culture, delicious cuisine, and breathtaking landscapes. It was an adventure that left an indelible mark on my heart, reminding me of the beauty and diversity that the world has to offer.
Hy vọng các bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng cấu trúc the last time.

Kết Luận

Vậy là chúng ta đã khám phá một bí quyết “Sử Dụng Cấu Trúc The Last Time” để không chỉ kết nối những mạch cảm xúc của câu chuyện mà còn tạo ra mô tả tinh tế trong Tiếng Anh. Với những cách ứng dụng linh hoạt, chúng ta có khả năng kể chuyện một cách chân thực và mô tả sắc nét hơn, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ và sâu sắc với người nghe hoặc độc giả.
WISE English mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó trong công việc của mình.
Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!
Xem thêm :
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888