UNIT 9 – HỌC IELTS SPEAKING BAND 6.5 PART 2 VỚI DẠNG ĐỀ PAST EVENT MONOLOGUE STAGES 1 VÀ 2

5/5 - (1 bình chọn)

Trong kỳ thi IELTS, một loại câu hỏi phổ biến trong chuỗi các câu hỏi ở phần IELTS Speaking Part 2 lần này là về chủ đề “Past Event”. Câu hỏi yêu cầu thí sinh tường thuật lại một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và đương nhiên thì Past Simple sẽ được sử dụng xuyên suốt trong bài Speaking. Cùng WISE ENGLISH tìm hiểu 2 bước đầu tiên trong quá trình trả lời câu hỏi dạng đề này nhé!

I. Past Event Monologue là dạng bài như thế nào?

ielts speaking band 6

 

Dạng đề này yêu cầu các bạn tường thuất, mô tả lại một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Đối với Part 2, các bạn được phép chuẩn bị trong vòng 1 phút. Nếu phần này mà chúng ta take notes nhiều lên giấy thì vô hình chung phần nói các bạn chỉ cần đọc từ trên xuống dưới thôi.

Đặc biệt hữu dụng cho những bạn có kỹ năng ứng phó kém, vì vậy phần chuẩn bị này vô cùng quan trọng cho các members nhà mình sẵn sàng cho bài presentation hoàn hảo dựa vào các cues và bài học này mình cùng làm quen với Stage 1 và Stage 2 bằng cách lần lượt trả lời 2 câu hỏi trong 4 câu hỏi được gợi ý.

Đó là:

Stage 1: Say what it was and when it happened. (Sự kiện tên gì và xảy ra khi nào).

Stage 2: Say where/why it happened and who was involved (Nơi sự kiện xảy ra, vì sao nó xảy ra và có ai tham gia cùng).

Xem thêm: IELTS Speaking Unit 4 – Object Monologue Stages 1

II. Chiến lược trả lời Stage 1: Say what it was and when it happened trong phần thi IELTS Speaking band 6.5+

Để biến hóa bài Speaking Part 2 được đơn giản và hữu ích, vậy ta hãy follow các Native speaker words và Language Steps vận dụng vào 2 stages sau đây nào:

1. Native speaking words

Native speaking words là những trạng từ và tính từ để câu trả lời được tự nhiên hơn.

E.g.1: Vividly (adv) : I vividly remember my first day at school.

( Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi học của tôi).

→ Thay vì dùng very clearly thì hãy dùng vividly.

E.g.2: Coincidentally (adv) : The pair meet again coincidentally, years later, both now with young families.

( Cặp đôi tình cờ gặp lại nhau sau vài năm và cả hai đều đã lập gia đình).

→ Thay vì dùng accidentally/ by chance thì hãy dùng coincidentally.

E.g.3: Exhilarated (adj) : I felt exhilarated after a morning of skiing.

(Tôi cảm thấy phấn khởi sau một buổi sáng trượt tuyết.)

→ Thay vì dùng very excited thì hãy dùng exhilarated.

Và một vài từ khác:

 • With flying colors = Very easy
 • Relieved (adj) = Happy/pleased
 • Cozy (adj) = Warm
 • Punctual (adj) = In time
 • Tardy (adj) = late, Thrilled (adj) = very happy

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

2. Redundant Languages

Redundant Languages là những cụm từ đặc biệt cho phần mở đầu bài được tự nhiên và ấn tượng. Một số ví dụ như:

 • Okay, I guess I could get started by talking about what (the event) was…
 • I would like to talk about (an occasion/event) that I can still remember vividly. It was…
 • Well, one of the most striking/memorable/unforgettable(trip/journey/festival/holiday) I still remember vividly is… and today I am going to talk about it…

3. Language Steps

Step 1: Words & phrases for events

Step 1 sẽ trả lời cho câu hỏi “what it was?”. Thay vì trả lời thẳng vào sự kiện đó tên gì thì hãy sử dụng 2 cấu trúc câu sau:

 • The time that + past simple
 • The first time + past simple

E.g.1: …the time that I wasn’t on time for the job interview…

(Lúc mà tôi đã đến đúng giờ cho buổi phỏng vấn xin việc).

E.g.2: …. the first time I was late for a team meeting…

(Lần đầu tiên tôi đến cuộc họp trễ).

Step 2: Prepositions of time & time phrases

Step 2 sẽ là các giới từ chỉ thời gian và giai đoạn thời gian và trả lời cho câu hỏi “when it was”.

E.g.1: We went to the beach at sunrise.

(Chúng tôi đã đi đến bãi biển lúc mặt trời mọc.)

→ At sunrise là thời gian xác định.

E.g.2: One day, I bought a hairdryer online on the Amazon website.

(Một hôm tôi mua máy sấy tóc trực tuyến trên trang web Amazon.)

→ One day là thời gian không xác định.

Step 3: The past continuous & past simple, or past perfect & past simple for setting a scene.

Step 3 là sự kết hợp giữa thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn, hoặc quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn để bài nói có bối cảnh rõ ràng. Step 3 trả lời cho câu hỏi “when it was?”.

Thay vì sử dụng các giới từ cơ bản chỉ thời gian ở Step 2 thì hãy dùng các cấu trúc câu phức tạp về thì quá khứ để bài nói được hay hơn.

 • While/when + past continuous, past simple.
 • When + past perfect, past simple.

E.g.1: While/When I was studying at high school, I participated in a singing competition.

(Khi tôi đang học ở trường trung học, tôi đã tham gia một cuộc thi hát.)

E.g.2: When she had read all the greetings cards, she made a short thank-you speech.

(Khi cô ấy đã đọc tất cả các thiệp chúc mừng, cô ấy đã có một bài phát biểu cảm ơn ngắn).

Tìm hiểu thêm: IELTS Speaking Unit 4 – Object Monologue Stages 2

III. Chiến lược trả lời Stage 2: Say where/why it happened and who was involved in it

1. Native speaker words

Cùng cùng lướt qua vài từ ngữ để nâng điểm coherence nào!

E.g.1: Senior (adj): I have ten years’ experience at senior management.

(Tôi có mười năm kinh nghiệm ở quản lý cấp cao).

E.g.2: Out of shape: I can not put on this T-shirt because I’m so out of shape.

(Tôi không thể mặc chiếc áo phông này vì tôi mất dáng rồi).

2. Language steps

Step 1: The passive voice for location or cause of events

Step 1 sử dụng thể bị động để mô tả vị trí và nguyên nhân tổ chức sự kiện, đồng thời trả lời cho câu hỏi “where and why it happened”.

Đa phần, học sinh khá quen với mô hình chủ ngữ – động tự – tân ngữ (S-V-O) để diễn tả một cái gì đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sử dụng thể bị động (passive voice) chắc chắn sẽ là một ý tưởng hay, đa dạng hóa cấu trúc câu của bạn sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra Speaking.

E.g.1: “…the party was celebrated at my house…”

(Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của tôi).

E.g.2: “…the competition was organized by a national football association…”

(Cuộc thi được tổ chức bởi hiệp hội bóng đá quốc gia).

Step 2: Prepositions of location

Step 2 bao gồm các giới từ chỉ nơi chốn và trả lời câu hỏi “where it happened”. Một vài giới từ điển hình:

 • At
 • Over/above
 • Next to/beside/by
 • Near to…/far from…

E.g:  “…the party was celebrated at my house…”

(Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của tôi).

Step 3: Relationship, occupation, and group words

Step 3 bao gồm những từ ngữ về bà con họ hàng, nghề nghiệp và 1 nhóm người nhất định. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng relative clause with “who”, để mô tả người đã tham gia một sự kiện trong quá khứ.

E.g: I was really thankful for all the support from my mom, who had helped me with the preparation for overseas study.

(Tôi thực sự biết ơn vì tất cả sự hỗ trợ từ mẹ tôi, người đã giúp tôi chuẩn bị cho việc du học ở nước ngoài).

Xem thêm: Stage 3 và 4 của dạng đề Past Event Monologue 

IV. Ví dụ

Hãy cùng nhìn lại một bài sample hoàn chỉnh cho Speaking Part 2 về chủ đề Event mình đã học qua Stage 1 và 2 ở trên nhé, LET’S GO!

Describe a recent event that made you feel happy.You should say:

  • What it was and when it happened.
  • Where it happened and who was involved.
  • What happened.
  • And explain why it made you happy.

1. Stage 1: Say what it was and when it happened

I would like to talk about an event that I can still remember vividly. It was my 18th birthday party which was held last Saturday evening. Coincidentally, that was also the time right after I passed my final exam with flying colors, so it’s like I had a double pleasure, and I was so relieved and exhilarated to celebrate this special occasion with my beloved friends. As for many people, the 18th birthday is quite an important turning point in life that some could probably make a detailed plan for the party as they want it to be perfect. However, I would rather make it simple and cozy like a family dinner…

2. Stage 2: Say where/why it happened and who was involved

Moving on to the details, the party was celebrated at my house. I invited almost all of my besties and some work colleagues, I guess just about 10 of us in total. One day before the party, my little sister helped me decorate our home with bunting, candles, and balloons while my mom baked and iced the cake…

Có thể bạn quan tâm: IELTS Speaking Unit 5 – Object Monologue Stages 3

V. Bài tập

Cùng bắt tay vào làm bài tập để những gì mình học nảy giờ không bị lạc trôi đi nào.

1. Exercise 1: Gap Fill

Write the words and phrases below in the correct spaces

ielts-speaking

I want to tell you about the__________ of King Arthur. It’s a very old story, though it’s probably not true.

ANSWER: Legend

2. Exercise 2: Multiple Choice

Choose the correct prepositions of time and time phrases.

My birthday falls _____ January.

 1. during B. in C. on

ANSWER: B

3. Exercise 3: Past continuous, past simple and past perfect

She________(phone) Dad at work before she_____ (leave) for her trip.

ANSWER: had phoned/left

4. Exercise 4 : The passive voice – Sentence completion

Our basketball matches___________ (play) at the local park.

ANSWER: were played.

5. Exercise 5: Multiple Choice

I was sitting____ the living room when my mother told me a great documentary was going to be_____TV.

 1. at; on B. in; at C. in; on

ANSWER: C

6. Exercise 6: Rephrasing using a relative clause

Susan was waiting for me outside. She was an accountant with HSBC.

→ Susan who was an accountant with HSBC was waiting for me outside.

Hai bước đầu tiên trong chiến lược trả lời xuất sắc phần thi IELTS Speaking Part 2 dạng đề Past Event Monologue – dạng đề tường thuật một sự kiện trong quá khứ. Các bạn hãy tìm hiểu hai bước trả lời còn lại của dạng đề này ở bài học sau nhé! WISE hy vọng những kiến thức trên hữu ích trên con đường chinh phục giấc mơ IELTS.

Follow ngay FanpageGroup cộng đồng nâng band thần tốc và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Xem thêm:

· Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi
·Top 10 trung tâm luyện thi IELTS đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888