IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: ENVIRONMENT

5/5 - (1 bình chọn)

Chủ đề Environment là một trong những chủ đề phổ biến trong các đề thi IELTS SPEAKING. Vấn đề về môi trường ngày nay đang rất được quan tâm bởi những thực tế và hiện trạng đang bị đe dọa của Trái Đất, cũng như những hành động của con người ảnh hưởng đến Trái Đất như thế nào. Vì vậy mà chủ đề này vẫn luôn xuất hiện thường xuyên trong các bài IELTS SPEAKING SAMPLE, không thể nào bỏ qua một chủ đề “nóng”và “hấp dẫn” như vậy nếu như bạn muốn tối đa điểm của mình trong bài test và bài thi IELTS 

ielts speaking sample
ielts-speaking-sample

Hãy cùng Trung tâm Anh Ngữ WISE ENGLISH tìm hiểu trong luyện IELTS SPEAKING SAMPLE online miễn phí nhé!

I. IELTS Speaking Sample Part 1:

ielts-speaking-sample-1
IELTS-speaking-sample

Question

Have you planted trees?

Sample answer

Well, to be honest with you, I haven’t really planted any trees but my company gave me a stone cactus on my last birthday. Then, I often water and fertilize it once to twice a week and it is great to observe how it grows and blooms flowers sometimes.

Dịch

Bạn đã bao giờ trồng cây chưa?

Câu trả lời mẫu

Nói thật với bạn, tôi chưa thực sự chưa trồng loại cây nào, nhưng công ty tôi đã tặng tôi một cây xương rồng đá vào ngày sinh nhật vừa rồi. Sau đó, tôi thường tưới nước và bón phân cho nó một đến hai lần một tuần và thật tuyệt khi được quan sát cách nó phát triển và đôi khi nở hoa.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

VOCABULARY:

Stone cactus /stəʊn/ /ˈkæktəs/ (n): Xương rồng đá.

(To) water /ˈwɔːtər/ (v): Tưới nước.

(To) fertilize /ˈfɜːrtəlaɪz/ (v): Bón phân.

(To) bloom /bluːm/ (v) : Nở hoa.

Xem thêm: IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: TRAVEL

II. IELTS Speaking Sample Part 2:

ielts-speaking-sample-2
IELTS-speaking-sample

Question

Describe an environmental problem or event. You should say:

What is it ?

Where is it happening ?

What has caused this ?

What problems solutions could you solve this problem does it cause ?

Sample answer

I’d like to talk about an issue that has been affecting the environment where I live. There is a very high amount of air pollution in the city, which has serious consequences. Air pollution is caused by burning fossil fuels. The smoke contributes to the depletion of the ozone layer in the atmosphere, and creates a hazy smog on the ground which is dangerous to breathe. 

There are multiple causes to this problem, but one cause is the exhaust fumes from vehicles. The best way to reduce air pollution is to look for renewable fuel sources such as solar or wind energy. But the government should also impose stricter punishments for corporations who exceed their pollution limits. We will all benefit in the long run.

Dịch

Câu hỏi 

Mô tả một vấn đề hoặc sự kiện môi trường. Bạn nên nói:

Nó là gì ?

Nó đang xảy ra ở đâu ?

Điều gì đã gây ra điều này ?

Những giải pháp nào bạn có thể giải quyết vấn đề này nó gây ra ?

Câu trả lời mẫu

Tôi muốn nói về một vấn đề đang ảnh hưởng đến môi trường nơi tôi sống. Có một lượng ô nhiễm không khí rất cao trong thành phố, gây hậu quả nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch. Khói góp phần làm suy giảm tầng ôzôn trong khí quyển và tạo ra một làn khói mờ ảo trên mặt đất rất nguy hiểm cho việc hít thở.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, nhưng một nguyên nhân là do khói thải từ các phương tiện giao thông. Cách tốt nhất để giảm ô nhiễm không khí là tìm kiếm các nguồn nhiên liệu tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió. Nhưng chính phủ cũng nên áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các tập đoàn vượt quá giới hạn ô nhiễm của họ. Tất cả chúng ta sẽ có lợi về lâu dài.

VOCABULARY

Air pollution /eə/ /pəˈluːʃən/ (n): Ô nhiễm không khí.

(To) burn fossil fuels /bɜːn/ /ˈfɒsl/ /fjʊəlz/ (phrase): Đốt nhiên liệu hóa thạch.

Ozone layer /ˈəʊzəʊn/ /ˈleɪə/ (n) : Tầng ôzôn.

Exhaust fumes /ɪgˈzɔːst/ /fjuːmz/ (n): Khói thải.

Renewable fuel sources /rɪˈnjuːəbl/ /fjʊəl/ /ˈsɔːsɪz/ (n) : Nguồn nhiên liệu tái tạo.

(To) impose punishments /ɪmˈpəʊz/ /ˈpʌnɪʃmənts/ (phrase) : Áp đặt các hình phạt.

In the long run /ɪn/ /ðə/ /lɒŋ/ /rʌn/  (adv) : Về lâu dài.

Xem thêm: IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: WEATHER

III. IELTS Speaking Sample Part 3:

ielts-speaking-sample-3
IELTS-speaking-sample

Question

For those people who live in cities, where do you think they could have some space to plant? Why?

Sample answer

Well, there is a scarcity of open spaces in the big cities so city dwellers often struggle when it comes to finding a place for their plants. However, the feasible options available for planting could be an extended balcony or roof-top gardens. In addition, It is suggested that governments should launch public planting areas for their city populations, especially nature-lovers.

Dịch

Câu hỏi

Đối với những người sống ở thành phố, bạn nghĩ họ có thể có không gian để trồng cây ở đâu? Tại sao?

Câu trả lời mẫu

Chà, có sự khan hiếm không gian mở ở các thành phố lớn nên cư dân thành phố thường gặp khó khăn khi tìm một nơi trồng cây của họ. Tuy nhiên, các lựa chọn khả thi để trồng có thể là một ban công mở rộng hoặc các khu vườn trên mái nhà. Ngoài ra, các chính phủ nên khởi động các khu vực trồng cây công cộng cho người dân thành phố của họ, đặc biệt là những người yêu thiên nhiên.

VOCABULARY

Scarcity /ˈskersəti/ (n): Sự khan hiếm.

City dweller /ˈsɪti/ /ˈdwelər/ (n): Cư dân sống ở thành phố.

Feasible /ˈfiːzəbl/ (adj): Khả thi.

Public planting area /ˈpʌblɪk/ /ˈplæntɪŋ/ /ˈeriə/ (n): Khu vực trồng cây công cộng.

Nature lover /ˈneɪtʃər/ /ˈlʌvər/ (n): Người yêu thiên nhiên.

Xem thêm: IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: MUSIC

Top 10 trung tâm luyện thi ielts đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Trên đây là những dang bài mẫu được tổng hợp từ thầy cô tại WISE trong quá trình học Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức, từ vựng về chủ đề ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG) này.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài học và bỏ túi các bí kíp theo từng dạng đề của 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tại đây!

Ngoài ra đừng quên theo dõi các bài viết mới của WISE và follow Fanpage trung tâm Anh ngữ WISE ENGLISH, Cộng đồng nâng band thần tốc, kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận được nhiều thông tin và tài liệu bổ ích nhé !

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888