UNIT 2 – IELTS WRITING TASK 1 – CÁCH VIẾT OVERVIEW

5/5 - (1 bình chọn)

Ở bài học này, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn bạn cách viết IELTS Writing Task 1 Overview một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Hãy cùng theo dõi những kiến thức dưới đây để nắm rõ cách mô tả chung cho biểu đồ nhé.

I. General Information

1. Định nghĩa Overview là gì?

Overview mô tả những thông tin nổi bật nhất và thông tin chung nhất về biểu đồ, quy trình hoặc bản đồ. Bạn nên viết từ 2-3 câu trong phần này.

2. Tại sao cần phải viết Overview

Overview là một trong những phần quan trọng trong một bài Writing Task 1 vì nó cho thấy khả năng xác định và tóm tắt các xu hướng tổng thể của bạn.

Overview sẽ được đánh giá trong tiêu chí Task Achievement. Nếu không có phần Overview, bạn sẽ chỉ đạt dưới band 5.0. Nếu bạn làm tốt phần này, bạn mới có thể đạt từ band 6.0 trở lên.

II. Cách phân tích Overview

Dựa trên tính chất thay đổi của các xu hướng, chúng ta có thể chia ra làm 2 dạng biểu đồ: Biểu đồ động (Dynamic chart) và Biểu đồ tĩnh (Static chart).

1. Biểu đồ động – Dynamic chart (Thay đổi qua thời gian)

IELTS-writing-overview

Đối với dạng biểu đồ này, bạn cần tìm hiểu những thông tin sau:

 • What do the data do from the start to the finish? (Dữ liệu thay đổi như thế nào từ đầu đến cuối thời kỳ)
 • Do they generally go up or down or do they fluctuate? Any significant difference from the general trend? (Dữ liệu tăng lên, giảm xuống hay dao động? Có sự khác biệt nào đáng kể giữa các dữ liệu hay không?
 • The highest and lowest items overall? (Dữ liệu nào cao nhất, thấp nhất?)

Ví dụ: Sau khi trả lời những câu hỏi trên, bạn sẽ biết được:

 • Tất cả dữ liệu đều tăng lên
 • Nhật Bản cho thấy sự thay đổi lớn nhất trong tỷ lệ dân số già

→ Overview: It is clear that the proportion of elderly people increases in each country between 1940 and 2040. Japan is expected to see the most dramatic changes in its elderly population.

(Rõ ràng là tỷ lệ người cao tuổi tăng lên ở mỗi quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 1940 đến năm 2040. Nhật Bản dự kiến sẽ chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ nhất về dân số cao tuổi. )

2. Biểu đồ tĩnh – Static chart (Chỉ có 1 mốc thời gian cụ thể)

ielts-writing-overview

Đối với dạng biểu đồ này, bạn cần tìm hiểu những thông tin sau:

 • What are the highest/lowest values? (Giá trị cao nhất, thấp nhất?)
 • What are the most noticeable differences? (Có sự khác biệt nào rõ rệt?)
 • Any similarities? (Có sự giống nhau nào không?)
 • Any significant exceptions? (Có ngoại lệ nào đáng kể không?)

Ví dụ: Sau khi trả lời những câu hỏi trên, bạn sẽ biết được:

 • Sự khác biệt rõ rệt: Người Anh dành nhiều tiền cho hàng hóa tiêu dùng hơn người Pháp.
 • Điểm giống nhau: Cả Anh và Pháp đều dành nhiều tiền nhất cho xe hơi.
 • Giá trị thấp nhất: Người dân ở Anh dành ít tiền nhất vào nước hoa và người Pháp dành ít tiền nhất vào chi tiêu máy ảnh.

→ Overview: Overall, the UK spent more money on consumer goods than France in the period given. Both the British and the French spent most of their money on cars whereas the least amount of money was spent on perfume in the UK compared to cameras in France.

(Nhìn chung, Vương quốc Anh đã chi nhiều tiền hơn cho hàng tiêu dùng so với Pháp trong khoảng thời gian nhất định. Cả người Anh và người Pháp đều chi phần lớn tiền cho ô tô trong khi ở Anh ít tiền nhất cho nước hoa so với máy ảnh ở Pháp. )

Xem thêm: Cách viết Introduction phần IELTS writing task 1

III. Cách viết Overview

Để viết một Overview tốt, hãy lưu ý những điều sau:

 1. Luôn cố gắng viết 2-3 câu. Điều này buộc bạn phải mô tả 2-3 đặc điểm chính hoặc chung của biểu đồ, bản đồ hoặc sơ đồ.
 2. Đừng mô tả chi tiết số liệu trong phần Overview.
 3. Bắt đầu phần Overview bằng một cụm từ đơn giản để cho giám khảo thấy rõ đây là đoạn Overview của bạn.

Các cụm từ hữu ích để bắt đầu phần Overview:

 • It is clear from the graph/ table that…
 • It can be seen from the graph/ table that…
 • As the graph/ table shows, …
 • As is shown by the graph/ table, …
 • As is illustrated by the graph/ table …
 • From the graph/ table it is clear that …
 • Overall, it is clear/ apparent/ obvious/ evident that…

Lưu ý:

 • Tránh sử dụng đại từ nhân xưng. Thay vì nói “We can see from the graph…”, tốt hơn hết là sử dụng cấu trúc câu bị động “As can be seen from the graph…”
 • Tránh sử dụng cụm từ: “according to the graph”. Cụm từ “according to” thường có nghĩa là thông tin đến từ một người hoặc nguồn khác, chứ không phải từ kiến thức của bạn. Trong trường hợp miêu tả biểu đồ, thông tin đã được trình bày rõ ràng nên cả người viết và người đọc đều biết về thông tin đó, chứ không phải là đến từ một nguồn khác.
 • Lưu ý các cụm từ “As can be seen from the graph” hoặc “As is shown / illustrated by the table” không chứa chủ ngữ giả “It”
 • Tránh sử dụng từ “presents”, vì sau đó phải là một cụm danh từ khá phức tạp. Ví dụ: “The graph presents an overview of the population growth of America in the last 20 years.”

Tham khảo: Cách viết Introduction IELTS Writing Task 2

IV. Bài viết overview cho từng dạng biểu đồ

1. Line graph

 • Biểu đồ đường cho bạn biết các con số đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Chúng được sử dụng khi bạn có dữ liệu được kết nối và để hiển thị xu hướng, vì vậy biểu đồ đường là biểu đồ động (dynamic chart).

Ví dụ: The graph below gives information about car ownership in Britain from 1971 to 2007.

ielts-writing-task-1

→ Analysis:

 • Số hộ gia đình sở hữu ô tô nhìn chung đã tăng từ năm 1971 đến năm 2007.
 • Hộ gia đình có hai ô tô tăng mạnh.
 • Số hộ gia đình không có ô tô giảm dần.

→ Overview: Overall, car ownership in Britain increased between 1971 and 2007. In particular, the number of households with two cars rose, while the number of households without a car fell.

2. Bar chart

 • Biểu đồ cột có thể là biểu đồ động (dynamic chart) hoặc biểu đồ tĩnh (static chart).
 • Nếu biểu đồ hiển thị một khoảng thời gian, đó là biểu đồ động (dynamic chart), có nghĩa là bạn tìm kiếm sự thay đổi tổng thể từ đầu đến cuối của khoảng thời gian.
 • Ngược lại, nếu không có khoảng thời gian nào được hiển thị, biểu đồ là biểu đồ tĩnh (static chart) có nghĩa là bạn không thể tìm kiếm xu hướng. Thay vào đó, bạn tìm kiếm sự khác biệt và tương đồng giữa các mặt hàng.

Ví dụ: The bar chart shows the divorce rates in two European countries from 2011 to 2015. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

ielts-writing-task-1

→ Analysis:

 • Thụy Điển trải qua một xu hướng giảm
 • Phần Lan trải qua một xu hướng tăng
 • Cả hai quốc gia đều cho thấy những biến động
 • Ban đầu Phần Lan có tỷ lệ thấp hơn, nhưng vào năm 2015 Phần Lan đã vượt qua Thụy Điển

→ Overall: Sweden experienced a downward trend, while Finland showed an upward trend throughout the period. Both countries’ divorce rates had some fluctuations. Although Finland initially had a lower rate, it outraced Sweden at the end of the period.

3. Pie chart

 • Biểu đồ tròn cho bạn biết cách một tổng thể được chia thành các phần khác nhau
 • Có hai cách để mô tả các đặc điểm chính của biểu đồ tròn
 • Tìm các phần lớn nhất và nhỏ nhất của mỗi biểu đồ hình tròn
 • Tìm các phần lớn hơn, nhỏ hơn hoặc không thay đổi

 

writing overview 4

→ Overview 1: It is clear that overall customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010. While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotel’s service as good or excellent in 2010.

→ Overview 2: It is clear that teachers’ salaries made up the largest proportion of the school’s spending in all three years (1981, 1991 and 2001). By contrast, insurance was the smallest cost each year.

4. Table

 • Để mô tả một Table, bạn cố gắng nhóm dữ liệu thành các danh mục và so sánh toàn bộ các danh mục thay vì các “ô” riêng lẻ trong bảng.

Ví dụ: The table below gives information about the underground railway systems in six cities.

ielts-writing-task-1-table-overview

→ Analysis: Rõ ràng là chúng ta có thể nhóm ba hệ thống ngầm đầu tiên thành một nhóm “cũ” (về ngày tháng khai trương) và ba hệ thống cuối cùng thành một nhóm “mới”. Nhóm cũ lớn hơn và có nhiều hành khách mỗi năm hơn nhóm cũ.

→ Overview: The table compares the six networks in terms of their age, size and the number of people who use them each year. It is clear that the three oldest underground systems are larger and serve significantly more passengers than the newer systems.

Note:  Nếu bạn không thể so sánh toàn bộ danh mục, hãy so sánh số lớn nhất và nhỏ nhất.

5. Process

 • Nếu nhiệm vụ là mô tả sơ đồ quy trình, bạn có thể đề cập đến tổng số giai đoạn trong quy trình và cho biết quy trình bắt đầu và kết thúc ở đâu hoặc như thế nào.

Ví dụ: The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up- to- the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

overview

→ Overview: There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analyzed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public

6. Map

 • Nếu nhiệm vụ là mô tả một bản đồ, bạn cho biết có bao nhiêu thay đổi đã được thực hiện, tóm tắt chúng là loại thay đổi nào  (e.g. three changes; parking, bus stops, roundabouts)

ielts-writing-map-overview

→ Overview: It is clear that the village grew as the transport infrastructure was improved. Four periods of development are shown on the map, and each of the populated areas is near to the main roads, the railway or the motorway.

7. Mixed charts

 • Nếu có hai biểu đồ khác nhau, hãy viết một câu tổng quan về mỗi biểu đồ.

Ví dụ: The charts below show reasons for travel and the main issues for the travelling public in the US in 2009.

ielts-writing-chart

→ Overview: It is clear that the principal reason why Americans travelled in 2009 was to commute to and from work. In the same year, the primary concern of Americans, with regard to the trips they made, was the cost of travelling.

 • Nếu có nhiều hơn hai biểu đồ, chúng phải được kết nối theo một cách nào đó, vì vậy hãy tìm hai đặc điểm chính về tổng thể.

Ví dụ: The charts below show the levels of participation in education and science in developing and industrialized countries in 1980 and 1990.

overview-ielts-writing

→ Overview: It is clear from the charts that the figures for developed countries are much higher than those for developing nations. Also, the charts show an overall increase in participation in education and science from 1980 to 1990.

Tìm hiểu thêm một số dạng khác: IELTS WRITING TASK 1 – CÁCH MÔ TẢ BIỂU ĐỒ ĐỘNG (DYNAMIC CHART)

IV. Bài tập

Bài tập 1: International migration in the UK

ielts-writing-task-1-overview

Bài tập 2: The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tones, from four different sectors between 1990 and 2007

ielts-writing-line-graph

Bài tập 3: The table below gives information on the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets.

writing-overview-12

Bài tập 4: The chart below shows average hours and minutes spent by UK males and females on different daily activities.

ielts-writing-task-1-overview

Bài tập 5: The chart below shows the process of waste paper recycling.

writing-overview-14

Bài tập 6: The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995-2002.

ielts-writing-task-1

Bài tập 7: The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.

IELTS-writing-task-1-overview

Hi vọng thông qua Unit 1, các bạn đã học được cách phân tích và viết phần Overview một cách hiệu quả trong tiếng Anh.

Chúc các bạn học vui!

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH và Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và từng bước chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Tìm hiểu liên quan:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Trung Tâm Luyện Thi Ielts Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888