Cấu Trúc Either Trong Tiếng Anh: Học Cách Diễn Tả Lựa Chọn và Khả Năng

Đánh giá post

Trong hành trình tìm hiểu tiếng Anh, việc hiểu rõ cấu trúc và ứng dụng các mẫu ngữ pháp là một yếu tố quan trọng. Một trong những mẫu ngữ pháp quan trọng là “cấu trúc either,” một khái niệm có vai trò quan trọng trong việc thể hiện sự lựa chọn và thay thế trong các câu tiếng Anh.

WISE ENGLISH sẽ cùng bạn tìm hiểu sự thú vị của “cấu trúc either” với những hình thức và ngữ nghĩa khác nhau, giúp bạn sử dụng mẫu ngữ pháp này một cách chính xác và linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh của mình.

cau-truc-either-thumbnail-min
Cấu trúc Either

I. Ý Nghĩa của “Cấu Trúc Either” trong Tiếng Anh

cau-truc-either-min
Cấu trúc Either

“Cấu trúc either” thường được dịch sang tiếng Việt là “cấu trúc lựa chọn.” Đây là một cấu trúc ngữ pháp mềm dẻo, được dùng để trình bày các lựa chọn hoặc thay thế trong một câu. Từ “either” mang ý nghĩa một sự chọn lựa độc quyền giữa hai hoặc nhiều lựa chọn.

Hiểu rõ về các hình thức và ngữ cảnh sử dụng “cấu trúc either” sẽ giúp bạn truyền đạt sở thích, quyết định và khả năng của mình một cách hiệu quả.

II. Các Hình Thức Khác Nhau của “Cấu Trúc Either”

cau-truc-either-2-min
Cấu trúc Either

“Cấu trúc either” có thể có nhiều hình thức khác nhau, mỗi hình thức đi kèm với cấu trúc ngữ pháp riêng. Chúng ta hãy đi sâu vào từng hình thức một:

1. Either + Danh Từ (Số ít)

Một dạng phổ biến của “cấu trúc either” là khi nó được dùng trước một danh từ số ít. Chỉ ra sự lựa chọn giữa hai tùy chọn hoặc để thể hiện tính không nhất thiết của một tùy chọn so với tùy chọn khác.

Ví dụ:

– I’d like to have either a coffee or a tea, please.

(Tôi muốn uống cà phê hoặc trà, xin vui lòng.)

– Ở đây, “either” được sử dụng để chỉ ra sự lựa chọn giữa hai loại đồ uống: cà phê và trà.

– You can choose either a book or a magazine to read.

(Bạn có thể chọn đọc sách hoặc tạp chí.)

– “Either” được dùng để thể hiện bạn có thể lựa chọn một trong hai tùy chọn: sách hoặc tạp chí để đọc.

2. Either of + Hạn Định Từ + Danh Từ Số Nhiều

Dạng khác của “cấu trúc either” là khi nó được dùng trước một danh từ số nhiều. Dùng để thể hiện sự lựa chọn hoặc sự tương quan giữa các thành phần của một nhóm danh từ.

Ví dụ:

– Either of the books on the shelf is a good choice for your research.

(Một trong hai quyển sách trên kệ đều là lựa chọn tốt cho nghiên cứu của bạn.)

– Ở đây, “either of the books” (một trong hai quyển sách) diễn tả rằng cả hai quyển sách trên kệ đều là lựa chọn tốt cho nghiên cứu.

– Either of the books on the shelf is a good choice for your research.

(Một trong hai quyển sách trên kệ đều là lựa chọn tốt cho nghiên cứu của bạn.)

– Ở đây, “either of the books” (một trong hai quyển sách) diễn tả rằng cả hai quyển sách trên kệ đều là lựa chọn tốt cho nghiên cứu.

3. Either of + Đại Từ Tân Ngữ

“Cấu trúc either” cũng có thể kết hợp với đại từ tân ngữ. Trong hình thức này, động từ được chia ở ngôi thứ ba số ít. Nó dùng để diễn đạt lựa chọn hoặc thay thế giữa hai hoặc nhiều đối tượng hoặc người.

Ví dụ:

– You can borrow either of my laptops for your presentation.

(Bạn có thể mượn một trong hai chiếc laptop của tôi cho bài thuyết trình của bạn.)

– “Either of my laptops” (một trong hai chiếc laptop của tôi) thể hiện rằng bạn có thể mượn một trong hai chiếc laptop của tôi để sử dụng cho buổi thuyết trình.

– Either of the restaurants will offer a delicious meal.

(Một trong hai nhà hàng đều sẽ cung cấp một bữa ăn ngon.)

– “Either of the restaurants” (một trong hai nhà hàng) diễn tả rằng cả hai nhà hàng đều cung cấp bữa ăn ngon.

4. Either + Cụm Động Từ

Trong một số trường hợp, “cấu trúc either” kết hợp với cụm động từ. Hình thức này dùng để diễn đạt lựa chọn hoặc thay thế giữa hai hoặc nhiều hành động hoặc hoạt động.

Ví dụ:

– You can either take a bus to work or ride your bike.

(Bạn có thể đi xe bus đến nơi làm hoặc đi xe đạp.)

– “Either take a bus” (đi xe bus) và “ride your bike” (đi xe đạp) là hai phương tiện bạn có thể lựa chọn để đến nơi làm.

– Either finish your homework now or complete it later.

(Bạn có thể hoàn thành bài tập về nhà ngay bây giờ hoặc hoàn thành sau.)

– “Either finish your homework” (hoàn thành bài tập về nhà) là một trong hai tùy chọn cho việc bạn cần làm.

Tham Khảo :

III. Cách Sử Dụng Cấu Trúc Either trong Câu

cau-truc-either-3-min
Cấu trúc Either

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách mà “cấu trúc either” được áp dụng vào các câu để thể hiện sự lựa chọn, sở thích và khả năng.

1. Thể Hiện Sự Lựa Chọn

Một trong những cách chính để sử dụng “cấu trúc either” là để thể hiện sự lựa chọn hoặc thay thế. Nó giúp chúng ta trình bày các tùy chọn và chỉ ra rằng chỉ có một trong những tùy chọn đó có thể được chọn.

Ví dụ:
– Either cook dinner at home or go out to eat tonight.

(Hoặc nấu bữa tối tại nhà hoặc đi ăn ngoài tối nay.)

– Cấu trúc “either” thể hiện hai cách khác nhau để chuẩn bị bữa tối.

– You can either call me later or send me a text message now.

(Bạn có thể gọi điện cho tôi sau hoặc gửi tin nhắn cho tôi ngay bây giờ.)

– Câu này thể hiện hai cách liên hệ khác nhau mà người khác có thể chọn để kết nối với bạn.

2. Hiển Thị Sở Thích

“Cấu trúc either” cũng có thể dùng để thể hiện sở thích. Nó giúp chúng ta cho biết lựa chọn cá nhân hoặc ưu tiên về một tùy chọn hơn tùy chọn khác.

Ví dụ:

– I have a preference for either traveling to new places or trying new cuisines.

 • (Tôi thích đi du lịch đến những nơi mới hoặc thử những món ăn mới.)
 •  “Either” diễn tả ưu tiên của bạn đối với việc du lịch hoặc thử các món ăn mới.

– Either going to art galleries or attending live concerts is my idea of a fun weekend.

 • (Đi thăm viếng các triển lãm nghệ thuật hoặc tham gia các buổi hòa nhạc trực tiếp là cách tôi có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.)
 • “Either” thể hiện sở thích của bạn về việc thăm viếng triển lãm nghệ thuật hoặc tham gia buổi hòa nhạc trực tiếp.

3. Biểu Đạt Khả Năng

Ngoài ra, “cấu trúc either” cũng có thể được dùng để biểu đạt các khả năng hoặc kết quả tiềm năng. Nó giúp chúng ta trình bày hai hoặc nhiều kịch bản hoặc tùy chọn có thể xảy ra.

Ví dụ:

– Either the team will win the championship or they will gain valuable experience for the next season.

 • (Hoặc đội sẽ giành chức vô địch, hoặc họ sẽ có được kinh nghiệm quý báu cho mùa giải tới.)
 • “Either” thể hiện hai kết quả tiềm năng cho đội trong giải đấu.

– She will either get the job she applied for, or she will use the feedback to improve for the next interview.

 • (Hoặc cô ấy sẽ được nhận công việc mà cô ấy đã nộp đơn, hoặc cô ấy sẽ sử dụng phản hồi để cải thiện cho buổi phỏng vấn tiếp theo.)
 • Cấu trúc “either” diễn tả hai hậu quả tiềm năng sau buổi phỏng vấn.
Tham Khảo:

IV. Sự khác biệt giữa cấu trúc either và cấu trúc neither

cau-truc-either-6-min
cấu trúc Either

1. Cấu trúc “Either”

 • Ý nghĩa: “Either” thể hiện một sự lựa chọn hoặc một trong hai tùy chọn.
 • Sử dụng: Khi bạn muốn tạo ra sự tương phản giữa hai tùy chọn hoặc lựa chọn khác nhau.
 • Loại câu: Thường được sử dụng trong câu khẳng định hoặc câu hỏi.
 • Cấu trúc: Có thể sử dụng cấu trúc “either…or” để chỉ ra sự lựa chọn giữa hai tùy chọn.

Ví dụ:

 • You can either choose the blue shirt or the red one for the party.

(Bạn có thể chọn áo sơ mi màu xanh hoặc áo sơ mi màu đỏ cho buổi tiệc.)

 • Either she will come to the concert, or she will stay at home and read a book.

(Cô ấy sẽ đến buổi hòa nhạc hoặc cô ấy sẽ ở nhà và đọc sách.)

2. Cấu trúc “Neither”

 • Ý nghĩa: “Neither” thể hiện không một trong hai tùy chọn.
 • Sử dụng: Khi bạn muốn phủ nhận cả hai tùy chọn hoặc khi không có tùy chọn nào được chọn.
 • Loại câu: Thường được sử dụng trong câu phủ định.
 • Cấu trúc: Sử dụng cấu trúc “neither…nor” để chỉ ra sự từ chối cả hai tùy chọn.

Ví dụ:

 • Neither of the movies was interesting to me, so I didn’t watch them.

(Không có bộ phim nào hấp dẫn đối với tôi, nên tôi không xem chúng.)

 • She can neither swim nor dive, so she prefers staying by the beach.

(Cô ấy không biết bơi cũng như không biết lặn, nên cô ấy thích ở bên bãi biển.)

Như vậy, “cấu trúc either” và “cấu trúc neither” có ý nghĩa và sử dụng khác nhau, đồng thời mang lại sự tương phản và tạo nên cấu trúc câu phức tạp hơn để truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và hiệu quả.

V. Mẹo để Sử Dụng “Cấu Trúc Either” Đúng cách

cau-truc-either-4-min
cấu trúc Either

Để sử dụng “cấu trúc either” một cách đúng và linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh, bạn nên tuân theo những mẹo sau:

 • Xác định rõ các lựa chọn hoặc thay thế mà bạn muốn trình bày trong câu.
 • Chọn hình thức “cấu trúc either” phù hợp dựa trên cấu trúc ngữ pháp của câu (danh từ số ít, danh từ số nhiều, đại từ tân ngữ hoặc cụm động từ).
 • Bảo đảm sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ khi sử dụng “cấu trúc either” trong câu.
 • Chú ý đến ngữ cảnh và ý nghĩa để lựa chọn hình thức “cấu trúc either” phù hợp nhất.

Thực hành sử dụng “cấu trúc either” trong các cấu trúc câu khác nhau để trở nên tự tin và lưu loát hơn trong việc sử dụng nó.

Tham khảo thêm:

VI. Bài Tập Vận Dụng

cau-truc-either-5-min
cấu trúc Either
Dưới đây là một số bài tập để bạn thực hành sử dụng cấu trúc “either” trong các ngữ cảnh khác nhau. Hãy viết lại các câu sau bằng cách sử dụng “cấu trúc either” một cách chính xác:
 1. I will visit my grandparents this weekend. I will stay home and study.
 2. She can choose the red dress. She can choose the blue one.
 3. We can watch a movie at home tonight. We can go out for dinner.
 4. He can attend the conference. He can participate in the workshop.
 5. You can take the bus to work. You can ride your bike.
 6. I can help you with your homework. I can explain the lesson to you.
 7. She will read a book. She will watch a documentary.
 8. We can have pizza for dinner. We can cook pasta.
 9. He can work late tonight. He can come in early tomorrow.
 10. You can study French. You can learn German.
Đáp án:
 1. I will either visit my grandparents this weekend or stay home and study.
 2. She can choose either the red dress or the blue one.
 3. We can either watch a movie at home tonight or go out for dinner.
 4. He can either attend the conference or participate in the workshop.
 5. You can either take the bus to work or ride your bike.
 6. I can either help you with your homework or explain the lesson to you.
 7. She will either read a book or watch a documentary.
 8. We can either have pizza for dinner or cook pasta.
 9. He can either work late tonight or come in early tomorrow.
 10. You can either study French or learn German.
Hy vọng bài tập trên giúp bạn nắm vững cách sử dụng “cấu trúc either” trong các ngữ cảnh khác nhau.
Xem Thêm:

VII. Kết Luận

Nắm vững “cấu trúc either” là một phần quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Bằng cách hiểu rõ về các hình thức và ngữ nghĩa của nó, bạn có thể tự tin diễn đạt sự lựa chọn, sở thích và khả năng trong các câu của mình. Hãy chú ý đến sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ, và lựa chọn hình thức phù hợp dựa trên ngữ cảnh.

Với sự thực hành, bạn sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng “cấu trúc either” và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh tổng thể của mình.

WISE English mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó trong công việc của mình.

Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!
Xem thêm :

 

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888