Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 dạng Process siêu khó

5/5 - (1 bình chọn)

Trong IELTS Writing Task 1, Process là dạng bài khiến nhiều thí sinh phải lo ngại, đặc biệt là “bộ tứ chết chóc” một thời gây hoang mang cộng đồng thi IELTS dưới đây. Dù đã nắm được phương pháp làm bài và cách sử dụng cấu trúc – từ vựng thì không ít thí sinh phải “đứng hình” không biết viết gì khi gặp những chủ đề hoàn toàn mới lạ mà mình chưa từng biết đến hay nghe qua bao giờ.

Vậy để biết được mình nên bắt đầu từ đâu, phân tích bài viết như thế nào và kết nối các câu – ý ra sao khi gặp những chủ đề “trên trời rơi xuống” như thế này, việc tham khảo trước những đề thi khó là rất cần thiết với hầu hết các thí sinh trong việc đảm bảo tinh thần và tâm lý vững vàng trước khi đi thi. Hãy cùng WISE English giải mã các đề thi IELTS Writing Task 1 siêu khó band 7.5+ dưới đây nhé!  

giai-de-thi-that-ielts-writing-task-1-sieu-kho

I. How a hot air balloon works (đề thi IELTS Writing Task 1 28/09/2019)

Đề bài miêu tả cấu tạo và cách hoạt động của khinh khí cầu

de-bai-mieu-ta-cau-tao-va-cach-hoat-dong-cua-khinh-khi-cau
Đề bài miêu tả cấu tạo và cách hoạt động của khinh khí cầu

Bài mẫu

The shown pictures describe the structure of a hot balloon and how it operates.

In general, a hot balloon is a complicated structure that consists of a wide range of components. In addition, the mixture of propane and air works as an energy generator to push the balloon up to the sky.

In terms of its structure, the biggest part is called an envelope, which is made of a number of gores connected to each other. It has a shape of a light bulb; the upper side is called the parachute valve and the lower side is called the skirt. They are linked to each other by long panels. The envelope is tied to the basket with durable and strong ropes. Between the skirt and the basket, there are a burner and a propane cylinder which work together to produce the hot air to activate the hot balloon.

Moving to its operating principles, flame is made by combining propane with air. When the cool air is heated, it becomes lighter than the oxygen and lifts the balloon up. The parachute valve serves as a self-sealing flap that allows hot air trapped inside the envelope to escape at a controlled rate.

(Written by Ms Ngọc Anh, 8.0 Overall, Writing: 7.5 – 199 words)

Bài dịch

Các hình ảnh được đưa ra mô tả cấu trúc của một khinh khí cầu và cách nó hoạt động.

Nhìn chung, khinh khí cầu là một cấu trúc phức tạp bao gồm nhiều bộ phận. Ngoài ra, hỗn hợp khí propan và không khí hoạt động như một máy phát năng lượng để đẩy khinh khí cầu bay lên trời.

Về cấu trúc của nó, phần lớn nhất được gọi là “envelope”, được làm bằng một số “gores” kết nối với nhau. Nó có hình dạng của một bóng đèn; mặt trên gọi là “parachute valve” và mặt dưới gọi là “skirt”. Chúng được liên kết với nhau bằng các “gores”. “Envelope” được buộc vào “basket” bằng những sợi dây bền và chắc. Giữa “skirt” và “basket” có một “burner” và một “propane cylinder” hoạt động cùng nhau để tạo ra không khí nóng để kích hoạt khinh khí cầu.

Chuyển sang nguyên tắc hoạt động của nó, ngọn lửa được tạo ra bằng cách kết hợp propan với không khí. Khi không khí mát được đốt nóng, nó trở nên nhẹ hơn khí oxi và nâng quả bóng bay lên. “Parachute valve” đóng vai trò như một nắp tự đóng kín cho phép không khí nóng bị mắc kẹt bên trong phong bì thoát ra ngoài với tốc độ được kiểm soát. 

II. A modern landfill for household waste (đề thi IELTS Writing Task 1 – 10/10/2020)

Đề bài miêu tả thiết kế của bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại

de-bai-mieu-ta-thiet-ke-cua-bai-chon-lap-rac-thai-sinh-hoat-hien-dai
Đề bài miêu tả thiết kế của bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại

Bài mẫu

The shown picture describes the construction of a modern landfill for household waste and how it works.

As can be clearly seen from the diagram, this landfill is made by digging in the ground and the waste is dissolved with the help of both artificial and natural substances.

In terms of its structure, firstly, a spacious rectangular-shaped man-made hole is dug up from the ground which has a layer of natural rock underneath. Next, a thin layer of clay is laid on before being covered by a special synthetic substance. A drainage tank is then put down, with a number of drainage pipes placed on top of it.

Moving to its operating principle, abandoned waste from households is discarded into the hole and then buried by a thick surface of clay. After a while, the liquid waste drops to the bottom of the drainage tank and gradually changes from liquid form to gas form to escape out through the pipes.

(Written by Ms Ngọc Anh, 8.0 Overall, Writing: 7.5 – 160 words)

Bài dịch

Hình minh họa mô tả việc xây dựng một bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại và cách thức hoạt động của nó.

Có thể thấy rõ từ sơ đồ, bãi rác này được tạo ra bằng cách đào trong lòng đất và chất thải được phân huỷ với sự hỗ trợ của cả chất nhân tạo và tự nhiên.

Về cấu trúc, trước hết, một cái hố nhân tạo hình chữ nhật rộng rãi được đào lên từ mặt đất, bên dưới có một lớp đá tự nhiên. Tiếp theo, một lớp đất sét mỏng được đặt lên trước khi được bao phủ bởi một chất tổng hợp đặc biệt. Một bể thoát nước sau đó được đặt xuống, với một số ống thoát nước được đặt trên đó.

Chuyển sang nguyên tắc hoạt động của nó, rác thải từ các hộ gia đình được bỏ vào hố và sau đó được chôn lấp bởi một bề mặt đất sét dày. Sau một thời gian, chất thải lỏng rớt xuống đáy bể thoát nước và chuyển dần từ dạng lỏng sang dạng khí để thoát ra ngoài theo đường ống.

III. Cutting tools in the Stone Age (đề thi IELTS Writing Task 1 – 28/11/2020)

Đề bài miêu tả sự tiến hóa của công cụ cắt trong thời kỳ đồ đá

de-bai-mieu-ta-su-tien-hoa-cua-cong-cu-cat-trong-thoi-ky-do-da
Đề bài miêu tả sự tiến hóa của công cụ cắt trong thời kỳ đồ đá

Bài mẫu

The presented pictures describe the shapes of cutting tools during the Stone Age and how they evolved over a period of 600,000 years.

As can be seen from the diagram, the cutting tools increased in the width but remains in the height. It is also clearly shown that both tools are demonstrated in 3 views including front, side and back.

The cutting tool from 1.4 million years ago looks quite rough and unattractive which has the front side being relatively larger than the back. The upper part is rather sharp and small for easy cutting.

Meanwhile, the tool that is 0.8 million years old looks more appealing with the shape of a water drop. The front and back sides are nearly similar in shape and size, though the front looks more beautiful. The tip and the edges of both sides look pretty sharp so that things can be more easily cut.
(Written by Ms Ngọc Anh, 8.0 Overall, Writing: 7.5 – 151 words)

Bài dịch

Các bức tranh được đưa ra mô tả hình dạng của các công cụ cắt trong thời kỳ đồ đá và cách chúng tiến hoá trong khoảng thời gian 600.000 năm.

Như có thể thấy từ hình ảnh, các dụng cụ cắt đã tăng lên về chiều rộng nhưng vẫn giữ nguyên chiều cao. Nó cũng thể hiện rõ ràng rằng cả hai công cụ đều được mô tả ở 3 góc nhìn bao gồm mặt trước, mặt bên và mặt sau.

Công cụ cắt từ 1,4 triệu năm trước trông khá thô và kém hấp dẫn với mặt trước tương đối lớn hơn mặt sau. Phần trên khá sắc và nhỏ để dễ dàng cắt.

Trong khi đó, công cụ có tuổi đời 0,8 triệu năm tuổi trông hấp dẫn hơn với hình dạng giọt nước. Mặt trước và mặt sau có hình dạng và kích thước gần giống nhau mặc dù mặt trước trông đẹp hơn. Đầu và các cạnh của cả hai bên trông khá sắc để có thể dễ dàng cắt mọi thứ hơn.

IV. The development of the horse over the period of 40 million years (đề thi IELTS Writing Task 1 trên máy tháng 03/2021)

Đề bài miêu tả quá trình tiến hóa của ngựa

de-bai-mieu-ta-qua-trinh-tien-hoa-cua-ngua
Đề bài miêu tả quá trình tiến hóa của ngựa

Bài mẫu

The shown picture describes how the horse evolved during a period of 40 million years.

As can be apparently seen from the diagram, they witnessed a dramatic increase in size. Besides, the bone structure of their feet changed significantly.

40 million years ago, they were called Eohippus, which were small and short with a five-branch foot bone structure. Over the following 10 million years, they became taller and heavier and they were known as Mesohippus. Their foot at that time consisted of 3 branches which were relatively longer and bigger.

They continued to develop into the Merychippus 15 million years ago, with a more attractive appearance but their foot bones became shorter. In the modern world, they are known as the Horse with a taller, bigger, and stronger body. Their feet are no longer branched off but now they are a set structure of longer, more durable bones connected to each other.

(Written by Ms Ngọc Anh, 8.0 Overall, Writing: 7.5 – 152 words)

Bài dịch

Hình ảnh minh họa mô tả cách loài ngựa tiến hóa trong khoảng thời gian 40 triệu năm.

Có thể thấy rõ ràng từ sơ đồ, chúng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về kích thước. Bên cạnh đó, cấu trúc xương bàn chân của họ thay đổi đáng kể.

40 triệu năm trước, chúng được gọi là Eohippus, nhỏ và ngắn với cấu trúc xương bàn chân 5 nhánh. Trong 10 triệu năm sau đó, chúng trở nên cao hơn và nặng hơn và chúng được gọi là Mesohippus. Chân của chúng lúc đó gồm 3 nhánh tương đối dài và to hơn.

Chúng tiếp tục phát triển thành Merychippus cách đây 15 triệu năm, với vẻ ngoài hấp dẫn hơn nhưng xương bàn chân lại ngắn hơn. Trong thế giới hiện đại, chúng được gọi là Ngựa với thân hình cao hơn, to hơn và khỏe hơn. Bàn chân của chúng không còn phân nhánh nữa mà giờ đây chúng là một cấu trúc tập hợp của các xương dài hơn, bền hơn được kết nối với nhau.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Qua bài mẫu IELTS Writing Task 1 này, WISE hy vọng sẽ giúp bạn có được nguồn tham khảo tốt, nâng cao trình Writing của bản thân hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất nếu chẳng may gặp những đề thi “huyền thoại” dạng Process – IELTS Writing Task 1 như thế này. Hãy dành thời gian thực hành thật nhiều để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi IELTS sắp tới bạn nhé. Đừng quên khám phá kho luyện thi IELTS Writing hay các tips luyện thi IETLS Writing nếu muốn tìm hiểu thêm về bài thi IELTS Writing để bổ sung thêm kiến thức nhé!

Ngoài ra đừng quên theo dõi các bài viết mới của WISE và follow Fanpage WISE ENGLISH, Cộng Đồng Học IELTS 8.0 Đà Nẵng và kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận được nhiều thông tin và tài liệu bổ ích. Chúc các bạn học vui!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888