Dạng đề Yes/No Question trong IELTS Speaking Part 1

5/5 - (1 bình chọn)

Trong chuỗi bài luyện thi IELTS Speaking, thật sự thiếu sót khi không nhắc đến dạng đề hay gặp trong Part 1 dạng đề Yes/No Question. Liệu bạn đã biết cách trả lời thật chuẩn cho dạng đề này chưa? Hôm nay WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn các bạn chiến lược trả lời cho dạng đề này.

Hãy xem hết bài viết để nâng cao kỹ năng Speaking nhé! 

dang-de-yes-no-question

I. Cấu trúc của một câu trả lời cho dạng đề YES/NO Question là gì?

Đối với dạng câu hỏi YES/NO trong IELTS Speaking chúng ta có 3 cách khác nhau để trả lời:

 • Trả lời YES
 • Trả lời NO
 • Câu trả lời kép (double answer) – YES và NO

1. Cấu trúc trả lời YES hoặc NO:

Vì câu trả lời cho hai kiểu này có nhiều điểm tương đồng nên chúng ta có cấu trúc cơ bản như sau:

Phần đầu của câu trả lời (First part): trả lời câu hỏi (YES hay NO) một cách ngắn gọn.

Phần thứ hai (Second part): đưa ra những dẫn chứng, ví dụ để bổ sung cho câu trả lời ở phần một

Ví dụ: “Is smoking good for health?” (NO answer)

=> “Certainly not. This is because it is dangerous to your health, no matter how you smoke it. To be more precise, smoking can lead to a variety of long-term effects on your body systems and increase your risk of a variety of problems over several years. You might probably know that smoking increases the risk of heart disease, stroke and lung cancer.

Ở ví dụ trên chúng ta có thể thấy First part là một short statement để trả lời trực tiếp cho câu hỏi. Theo sau là phần giải thích, đóng vai trò Second part.

2. Cấu trúc trả lời kép – double answer (YES và NO):

Cấu trúc được chia thành 4 phần:

 • Beginning statement: lời mở đầu
 • Your “YES” answer: câu trả lời YES
 • Your “NO” answer: câu trả lời NO
 • Concluding sentence: câu kết luận

Ví dụ: Is food expensive in your country?

QuestionIs food expensive in your country?
Beginning statement“Well, certainly in some ways
Your “Yes” answerthe food in my country is quite reasonably priced, particularly if you talk about street food which is so common and with easy-to-access prices for all people.
Your “No” answerAt the same time, you could see that/ any Western food is often charged through the nose because the ingredients often have to be imported from other countries.
Concluding sentenceSo on the whole the answer would be both yes and no”

Xem thêm: Khóa học IELTS tại WISE ENGLISH

II. Tips giúp các bạn đạt điểm cao trong IELTS Speaking dạng đề Yes/No Question

Ở phần này chúng ta sẽ học được các tips cho câu trả lời YES hoặc NO:

Sử dụng short statements hoặc những từ đơn giản để trả lời trực tiếp cho câu hỏi (First part)

Câu trả lời cho First part là YES hay NO vẫn đáp ứng được tiêu chí ngắn gọn và trả lời trực tiếp câu hỏi. Tuy nhiên, YES và NO không thể hiện được khả năng ngôn ngữ của bạn.

Thay vào đó, để biểu thị YES, bạn có thể sử dụng:

 • Undoubtedly: không còn nghi ngờ gì nữa (= certainly, definitely, unquestionably)

Q: Is learning a foreign language important?

=> Undoubtedly, knowing a foreign language other than your mother language is extremely beneficial. It has become increasingly important to know a foreign language in addition to your mother language. It opens up a ton of career opportunities.

 • Certainly: chắc chắn rồi (= sure, undoubtedly)

Q: Are you studying any second language?

=> Certainly, I am studying Japanese and Spanish which are my two favorite languages.

 • Absolutely: đúng như vậy (từ này thể hiện rất mạnh sắc thái của YES)
 • Definitely: Chắn chắn (giống như Certainly)

Q: Is studying English grammar difficult for Vietnamese students?

=> Absolutely/ Definitely, It is so hard to memorize various grammar structures and put them into practice.

 • Probably/ Maybe/ Possibly: có thể, có khả năng (thể hiện YES nhưng với một cường độ nhấn mạnh yếu hơn)

Q: Will you look for a job as soon as you graduate from the university?

=> Maybe/ Possibly/ Probably, I haven’t decided yet. I might spend a couple of months traveling around Vietnam to blow off some steam or I might get a job right away.

Trong một số trường hợp muốn biểu thị NO, bạn có thể thay bằng:

 • Not at all: không một chút nào (sắc thái NO mạnh)

Q: Do you like cooking?

=> Not at all. It is way too time – consuming and I can’t stand staying in the kitchen to cook.

Để biểu thị NO ở mức độ mạnh thì các bạn còn có thể sử dụng:

 • Certainly not
 • Of course not
 • Absolutely not
 • Definitely not
 • I don’t think so

Ngược lại, sắc thái NO nhẹ hơn thì chúng ta có:

 • Possibly not
 • Probably not
 • Maybe/ Maybe not
 • Possibly/ Possibly not

Lưu ý: Khi sử dụng những từ thể hiện YES/ NO với cường độ nhẹ thường được sử dụng khi bạn không chắc chắn về câu trả lời, nhưng bạn vẫn nghĩ câu trả lời là YES hoặc NO.

Ngoài ra, khi bạn muốn thể hiện một sự đồng ý/ không đồng ý một cách gượng ép, bạn có thể tận dụng những cấu trúc dưới đây:

 • I guess so/I guess not
 • I suppose so/I suppose not (Tôi cho là có)
 • I’m not really sure but I guess/suppose so

E.g: Do you like your job?

=> I suppose so. I would say It’s an okay job. It’s better than no job at all, I guess. (He is probably not completely satisfied with his job, but in general, he supposes this job is okay).

Not really và Not exactly: Nhìn sơ lược qua thì hai từ này có vẻ giống nhau nhưng cách sử dụng lại khác nhau hoàn toàn.

 • “Not really” thể hiện NO một cách nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn. Thay vì sử dụng No, Not really nghe ít nghiêm trọng hơn và rất hay được sử dụng.

Q: Did you have a lot of toys when you were a kid?

=> Not really, I remember being given some as Christmas and birthday presents, but other than that my parents didn’t usually buy toys for me.

 • “Not exactly” được dùng khi chúng ta muốn câu trả lời nằm giữa YES và NO nhưng có thiên hướng YES nhiều hơn

Q: Would you say your hometown is a good place to live?

=> Not exactly, It’s not a bad place to live because it’s clean and it’s close to the ocean, but I really would prefer to live somewhere else because… I don’t know… maybe it’s just a bit boring for people my age.

Note: Chúng ta có thể dử dụng AFRAID NOT giống như NO và AFRAID SO thay cho YES.

Q: Are you going out with friends tonight?

=> I’m afraid not, I have got a lot of work to accomplish tonight. (NO)

=> I’m afraid not. My friends just called me this afternoon. I think we might go for a drink after work. (YES)

III. Cách xây dựng câu trả lời kép – double answer trong dạng đề Yes/No Question

Cấu trúc cho câu trả lời kép:

 • Beginning statement
 • Your YES answer
 • Your No answer
 • Concluding sentence

1. Beginning statement

Sử dụng những cấu trúc sau để làm lời dẫn cho câu trả lời:

dang-de-yes-no-question

2. Your YES answer

Sử dụng các cấu trúc liên kết dưới đây thể phát triển ý:

dang-de-yes-no-question

3. Your NO answer

Tạo sự mạch lạc bằng các cụm từ liên kết bên dưới trước khi giới thiệu ý tiếp theo:

dang-de-yes-no-question

4. Concluding sentence

Sau khi đã triển khai hết tất cả các ý rồi, hãy kết thúc câu trả lời của bạn bằng một trong các cách sau:

dang-de-yes-no-question

IV. Cấu trúc ăn điểm trong Double Answer (Câu trả lời kép): It depends

Cấu trúc “It depends” là một trong những cách hiệu quả để dùng trong câu trả lời kép. Cuộc sống không phải luôn luôn màu trắng hay đen đúng không nào, nên việc sử dụng “It depends” sẽ cho bạn nhiều không gian để thể hiện khả năng ngôn ngữ hơn.

Cấu trúc cho “It depends” có phần tương đồng với cấu trúc cơ bản của double answer, khác nhau chỉ ở phần đầu tiên: thay vì dẫn câu trả lời bằng các cấu trúc khác thì chúng ta sẽ sử dụng “It depends…

1. Cấu trúc sử dụng “It depends…”

B1: Answering the question with “it depends (on…)”

B2: Explaining one side. (Yes answer)

B3: Explaining the other side. (No answer)

B4: Giving conclusion.

Dưới đây là ví dụ về cách trả lời theo cấu trúc “It depends”

QuestionIs it necessary to get advice from parents when making decisions?
Answering the question with “it depends”Well, to be honest, I would say it depends on what kind of advice that you’re referring to.
Explaining one side (Yes answer)It is fairly important that we should take advice from our parents because they have more life experience than us, so we might get a wiser or more sensible answer from them.
Explaining the other side (No answer)On the other hand, I guess there are certain issues that sometimes we are less likely to share with our parents. For example, I would probably not ask my parents for financial advice because I don’t want to worry them…
Giving conclusionSo yeah… all things considered my answer would be both Yes and No

2. Grammar Points cho cấu trúc “It depends”

“It depends” có thể được sử dụng bằng nhiều cách, các bạn có thể tham khảo một số cách dùng bên dưới:

 • It depends on + noun clause/ noun

Q: Do you like French wine?

=> It depends on the type of wine.

 • It depends on how + adjective + subject + verb

Q: Are you sure you will pass the exam?

=> It depends on how difficult the exam is.

 • It depends on which / where / when / why / who / what + subject + verb

Q: Do you like buying gifts?

=> It depends on which occasion the gift is for…

 • It depends + conditional sentences: chúng ta có thể kết hợp “it depends” với câu điều kiện để giải thích thêm nhiều mặt khác của câu hỏi.

Q: Can decision-making be taught?

=> I guess it depends on the type of decision. By that I mean, if it’s a business strategy, self-help books that claim to trach decision-making in the bookstores might probably help. But if it’s a moral issue then I’m not sure anyone can claim to know the correct decision. So on the whole I guess the answer is probably yes and no.

 • It depends on whether + clause + or + …

“It depends on whether they are easy or difficult”.

“It depends on whether the situation is real or imagined”.

Có thể bạn quan tâm: Khóa học giao tiếp nâng cao

3. Sửa lỗi sai để vừa học vừa luyện tập

Bên dưới là 12 câu Beginning statement sử dựng cấu trúc “it depends”. Các bạn hãy xem rồi tìm ra những lỗi sai ở 12 câu này.

dang-de-yes-no-question

ANSWER KEY

dang-de-yes-no-question

V. Luyện tập dạng đề yes/no question

Bây giờ các bạn hãy cùng thử luyện tập một số câu hỏi tiếng anh có sẵn dưới dây bằng cách áp dụng những bài học về dạng đề yes/no question ở trên nhé!

dang-de-yes-no-question

Toàn bộ chiến lược trả lời phần IELTS Speaking Part 1 với dạng đề Yes/No Question đã được WISE ENGLISH tổng hợp trong bài viết trên. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho quá trình ôn luyện thi IELTS Speaking. WISE mong rằng các bạn sẽ vượt qua nỗi lo để chạm tới giấc mơ nhé!

Và để luyện thêm các dạng bài của IELTS Speaking thì các bạn đừng bỏ sót các bài:person monologue, place monologue, past event monologue Part 2 và evaluating two different opinions, agreeing and disagreeing, giving and supporting opinions Part 3.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

WISE ENGLISH sẽ liên tục cập nhật đa dạng các loại chủ đề. Vì vậy đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng những Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

Học IELTS online

GIÚP BẠN TIẾT KIỆM

gif-45-mobile-new

HỌC PHÍ

uu-dai-giam-45
ly-do-hoc-ielts-wise

GIÁO TRÌNH IELTS CHI TIẾT

Bộ giáo trình IELTS được xây dựng khoa học với tất cả các dạng đề, các tips và chiến lược dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên kinh nghiệm với người chịu trách nhiệm chính đó là nhà sáng lập WISE ENGLISH, anh Lưu Minh Hiển (Thủ khoa Đại học Manchester, Anh Quốc)

CAM KẾT ĐẦU RA BẰNG VĂN BẢN

Tất cả khóa học tại WISE đều được cam kết đầu ra bằng Hợp đồng, nếu học viên thi không đạt đầu ra thì được học lại miễn phí cho đến khi đạt được cam kết. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều đạt được đầu ra sau chương trình học.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
CHẤT LƯỢNG IELTS 8.0+

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, được chọn lựa khắt khe, tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ học viên 24/7 cùng BỘ PHẬN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG đảm bảo trải nghiệm của học viên trong từng buổi học.

PHƯƠNG PHÁP HỌC VƯỢT TRỘI

RÚT NGẮN đến 80% THỜI GIAN HỌC mà vẫn đạt KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG bằng phương pháp học Từ Vựng 6 Bước & Nghe Tự Động dựa trên nền tảng khoa học TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ (LINGUISTICS).

UY TÍN HÀNG ĐẦU

WISE luôn nằm trong TOP ĐẦU trung tâm Anh ngữ của Đà Nẵng, đồng thời là ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC của Hội Đồng Anh (British Council), IDP Vietnam, INTESOL Worldwide và các tổ chức lớn, uy tín khác.

Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888